Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies związana z funkcjonowaniem strony internetowej www.palesterapark.pl

Dane osobowe i RODO:

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@palesterapark.pl

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest FEDEZU REAL ESTATE Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771872, ul. Nowogrodzka 50 lok. 410, 00-695 Warszawa oraz Conse Sp. z o.o., ul. Bagatela 11/1, 00-585 Warszawa, NIP 5213628417.

3. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte w korespondencji e-mail.

4. Posiadamy Twoje dane osobowe gdyż sam je nam przekazujesz kiedy: wypełniasz formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej, obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych.

5. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: obsługa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego),tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obsługa mediów społecznościowych – ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing własny – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Możemy przekazywać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, są to np:

– hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

-dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,

-podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

-pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione także:

– radcy prawnemu lub adwokatowi ( kiedy będziemy mieć konieczność skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych)

– urzędo skarbowym ( w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych)

– podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych.

9. Nie wykorzystujemy wobec Twoich danych automatycznego przetwarzaniu, w tym profilowania, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

10. W związku z powyższym przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych  i prawo do przenoszenia danych

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Polityka cookies:

1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) i
innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np.
komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest
Administrator danej www.
3. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą
także podmioty współpracujące z Administratorem m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.
4. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Pliki Cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana
tożsamość użytkownika.
6. Strona internetowa Administratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do plików Cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
7. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies
stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych
informacji zebranych od użytkowników.
8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, aby automatycznie odrzucała
przechowywanie tych plików. Wcześniej zapisane pliki Cookies również można
usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Należy mieć jednak świadomość, iż
odrzucenie tych plików może utrudnić funkcjonalność witryny.